Nijntje

zakelijke informatie

Mercis bv wordt opgericht om namens Dick Bruna al zijn zaken te behartigen. Het begint in 1971 met puzzels en tot op de dag van vandaag beheert en exploiteert Mercis alle rechten op het tweede gebruik van de illustraties van Dick Bruna.

van boeken en knuffels tot koffers en lampen

filosofie

De basis van het werk van Dick Bruna is ook de basis van het werk van Mercis: respect voor de wereld van het kind. Het doel is om ruimte te geven aan de unieke kijk op het leven van ieder kind. Dat uit zich in een aantal kernwaarden: niet agressief, betrouwbare kwaliteit, tijdloos en niet controversieel. De missie van Mercis is om kinderen te stimuleren een eigen identiteit te ontwikkelen en die te koesteren en zich te uiten op hun eigen manier. Nijntje en haar vriendjes kunnen kinderen hierin stimuleren en ze helpen zich te uiten over wat ze zien, horen, voelen en beleven. Uitgangspunt is altijd om kinderen ruimte te geven voor hun eigen fantasie. Mercis bestaat uit een wereldwijd netwerk van mensen uit diverse culturen en achtergronden die hechten aan persoonlijke relaties en die uitermate betrokken zijn bij het uitvoeren van het werk van Dick Bruna volgens eerder genoemde basiswaarden.

 

mercis bv

Mercis bv bewaakt sinds 1971 wereldwijd de auteursrechten van Dick Bruna en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van alle producten. Zij controleert de kwaliteit van de geproduceerde illustraties en van de producten zelf. Alle ontwerpen moeten goedgekeurd worden voordat ze in productie genomen kunnen worden. Speelgoed is waarschijnlijk het meest bekend. De knuffels, boxspeeltjes, puzzels, spellen en het opblaasbaar speelgoed zijn hier voorbeelden van. Al deze producten worden op veiligheid getest en worden zoveel mogelijk van kindvriendelijke materialen gemaakt. Er wordt op gelet dat het speelgoed de filosofie van Dick Bruna uitdraagt. Het speelgoed moet een bijdrage leveren aan het spel van het kind en zeker geen geweld uitlokken. 

 

mercis publishing bv

Mercis Publishing bv is sinds 1995 de uitgeverij van de Nederlandse boeken van Dick Bruna en begeleidt de totstandkoming van de andere boekproducten. De kwaliteit van dit soort producten en de filosofie daarachter moet altijd vergelijkbaar zijn met die van de originele prentenboeken. Mercis Publishing bv coördineert tevens de uitgave van alle boeken in het buitenland. Deze buitenlandse boeken moeten namelijk aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de Nederlandse boeken. Inmiddels zijn de boeken van Dick Bruna door de jaren heen in meer dan 50 talen verschenen. 

 

mercis media bv

Mercis Media bv houdt zich bezig met de ontwikkeling van media-gerichte producten zoals cd's, dvd's, musicals en de tv-series. Zij ziet erop toe dat ook deze producten de Bruna-standaard in ere houden. Nijntje en haar vriendjes zijn in heel veel landen over de hele wereld regelmatig te zien op tv. Deze korte animatiefilmpjes zijn ook op dvd verkrijgbaar en geschikt voor kinderen tot 6 jaar. De nijntje-serie bestaat uit klassieke animatie, 3D stop-motion picture frame animaties en een nieuwe serie in CGI (computer generated imagery).

 

contactgegevens mercis

Voor vragen en informatie kun je terecht bij:

Mercis bv │ Johannes Vermeerplein 3 │ 1071 DV Amsterdam │ Nederland

tel +31 (0)20-6721640 │ fax +31 (0)20-6721924 │ e-mail [email protected]

KvK 33.170.966

 

in het buitenland

Om zoveel mogelijk kinderen over de hele wereld met het werk van Dick Bruna in aanraking te kunnen laten komen, werkt Mercis wereldwijd samen met een groot aantal partners. In diverse landen worden wij vertegenwoordigd door agenten, met kennis van de lokale markt. Meer informatie over onze agenten vind je hier.

 

© Mercis bv