Nijntje

disclaimer │ privacy statement

Lees hier onze disclaimer en privacy statement.

Informatie over vrijwaring, copyright en ons privacybeleid.

disclaimer van aansprakelijkheid

Mercis bv is de eigenaar van de sites www.nijntje.nl, www.miffy.com en www.miffy.de en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.

Het is mogelijk dat deze website technische onvolkomenheden en andere fouten vertoont.

Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op uw eigen risico. Deze website wordt u 'zoals ze is' en 'zoals ze beschikbaar is' aangeboden, zonder garantie van welke aard dan ook, noch expliciet noch impliciet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van nijntje.nl en andere sites van Mercis bv. is het mogelijk dat de informatie die op deze site gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

intellectueel eigendomsrecht

Alle werken van Dick Bruna, alsmede alle op deze internetpagina’s weergegeven informatie, grafieken, lay-outs en afbeeldingen (foto’s en illustraties) worden beschermd door het auteursrecht. Daarnaast zijn door Mercis bv wereldwijd diverse woord en beeldmerken, domeinnamen en productnamen geregistreerd en in gebruik, die verband houden met de werken van Dick Bruna. Voornoemde werken, merken en namen mogen daarom niet zonder schriftelijke toestemming van Mercis bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. Dit stelt Mercis bv in staat het gedachtegoed van Dick Bruna en de kwaliteit van diensten en producten in stand te houden. 

Als u niet zeker weet of bepaald gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toegestaan is, raden we aan juridisch advies in te winnen bij een deskundige.

Gebruik van de merken of de tekeningen van Dick Bruna voor producten, evenementen of andere activiteiten e.d. is alleen toegestaan indien men hiervoor een licentie of een afzonderlijke schriftelijke toestemming van Mercis bv heeft. 

 

links naar externe websites

Deze website kan links naar externe websites van derden bevatten die niet onder de controle van Mercis bv vallen. Mercis bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden, noch voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

 

uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid

Aan de op deze pagina's weergegeven informatie kunnen geen rechten verbonden worden. Omdat op het internet gepubliceerde pagina's dikwijls gewijzigd worden, kunnen inhoud, afbeeldingen en grafieken uitsluitend beoordeeld worden op basis van hun op een bepaald moment aangetroffen vorm. In geen enkel geval aanvaardt Mercis bv of een van de aan haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners aansprakelijkheid voor eventuele schade, winstderving of overige economische verliezen die het gevolg zijn van de hier weergegeven informatie, teksten of verbanden.

 

online privacy policy

Mercis bv doet er alles aan om uw online privacy te beschermen wanneer u een bezoek brengt aan een website van Mercis bv. Er worden door ons op onze sites geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen, tenzij u deze gegevens vrijwillig heeft verstrekt en 13 jaar of ouder bent.

 

© Mercis bv